• Gợi ý từ khóa:
  • Gõ ký tự hoặc tổ hợp ký tự có chứa Tên hoặc mã của sản phẩm...

[giaban]130,000[/giaban]

[giacu]140,000[/giacu]

[hot]Sale[/hot]

[masp]bang-ghep-nam-cham-chu-2-mat[/masp]

[mota]
💐💐Bao gồm: 1 bảng 2 mặt, 1 bút viết, 1 miếng xóa, 1 hộp phấn nhiều màu , 1 bảng chữ cái và số bằng gỗ nhiều màu sắc
💰:130k
[/mota]

[chitiet]

❌❌❌Chất liệu: Gỗ tự nhiên
🎅Sản phẩm có kèm theo nhiều phụ kiện như bộ chữ cái, bộ số và các dấu phép toán có gắn nam châm, bút dạ có nam châm, 1 hộp phấn, đồng hồ.---------------------------------------
👍👍👍Đặc điểm này giúp trẻ nhận biết chữ cái, con số, học viết, học đọc, học làm phép toán, tập xem đồng hồ..

[/chitiet]


Shun store
Shun store