• Gợi ý từ khóa:
  • Gõ ký tự hoặc tổ hợp ký tự có chứa Tên hoặc mã của sản phẩm...

[giaban]125,000[/giaban]

[giacu]130,000[/giacu]

[hot]Sale[/hot]

[masp]bo-go-toan-hoc-phat-trien-tu-duy[/masp]

[mota]
❌❌❌Hàng loại 1 hộp đẹp như hình...❌❌❌
💰:125k 
[/mota]

[chitiet]

💗Bảng ghép số sẽ giúp bé hiểu rõ về trật tự và như nào lại là số 4, như nào thì là số 5, số nào lớn, số nào bé kkk


💙Bình thường các bạn từ 2-3 tuổi đã có thể đọc 1 mạch 1,2,3,4.... nhưng để hiểu thật sự về các con số và to hay bé, nhiều hay ít thì không dễ dàng
✔Chỉ 1 mẫu hình số
✔1 bộ thiết kế gồm các cọc thả vòng theo màu. Khi thả bé sẽ đếm 1,2,3,4...10. và sẽ nhận ra sự nhiều ít theo chiều cao của cọc, giống như chồng tháp của pp Montessori

[/chitiet]


Shun store
Shun store