• Gợi ý từ khóa:
  • Gõ ký tự hoặc tổ hợp ký tự có chứa Tên hoặc mã của sản phẩm...

the khach hang

THẺ KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN
Nếu tích lũy doanh số từ 0 đến dưới 30 triệu đồng, bạn sẽ được:

- Tham gia những chương trình ưu đãi cho Khách hàng thường xuyên của Shun Store
- Tài trợ giá, tặng quà khi mua hàng (theo từng chương trình cụ thể được áp dụng)
- Tích lũy doanh số mua hàng để nâng cấp độ thẻ cao hơn (thẻ Khách hàng Gold, VIP)
- Hưởng ưu đãi từ các đơn vị chấp nhận thẻ Shun Store
Chính sách thẻ khách hàng tại mua sắm Shun Store Online

THẺ KHÁCH HÀNG GOLD
Nếu tích lũy doanh số từ 30 triệu đến dưới 100 triệu đồng, bạn sẽ được:

- Phục vụ theo tiêu chuẩn Khách hàng Gold khi mua sắm tại Shun Store
- Tham gia những chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho những Khách hàng Gold 
- Tài trợ giá 2%, tặng quà khi mua hàng (áp dụng theo từng chương trình cụ thể)
- Tích lũy doanh số mua hàng để nâng cấp độ thẻ cao hơn (thẻ Khách hàng VIP)
- Hưởng các ưu đãi đặc biệt cho Khách hàng Gold từ các đơn vị chấp nhận thẻ của Shun Store
Chính sách thẻ khách hàng vàng tại mua sắm Shun Store Online

THẺ KHÁCH HÀNG VIP
Nếu tích lũy doanh số từ 100 triệu đồng trở lên, bạn sẽ được:

- Phục vụ riêng theo tiêu chuẩn VIP khi tham quan, mua sắm tại Shun Store
- Tham gia chương trình ưu đãi thường xuyên và đặc biệt dành cho Khách hàng VIP 
- Tài trợ giá 3%, tặng quà khi mua hàng (áp dụng theo từng chương trình cụ thể)
- Tích lũy doanh số mua hàng để hưởng các chính sách ưu đãi đặc biệt
- Hưởng các ưu đãi đặc biệt dành cho khách VIP từ các đơn vị chấp nhận thẻ của Shun Store
Chính sách thẻ khách hàng vàng vip tại mua sắm Shun Store Online
Shun store
Shun store